RESMİ İLAN

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

12 Aralık 2019 07:06
-A

+A

1)Toprak Mahsulleri Ofisi Kırşehir Şube Müdürlüğü ve bağlı işyerleri (Kaman - Mucur-Hacıbektaş Ajans Amirlikleri ile açılacak ekipler dahil) ile Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Şube Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin (Ereğli ve Niğde Ajans Amirlikleri ile açılacak ekipler dahil) 2020 yılma ait yükleme boşaltma hizmet alımı ihalesi “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 25 inci Maddesi Açık Eksiltme Usulü gereğince Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı No:80 Merkez/KIRŞEHİR adresindeki Şube Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır.
2)Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı, KDV Dahil 50,00 TL karşılığında Kırşehir Şube Müdürlüğümüzden temin edilecektir. İhaleye girebilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.
3)İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.tmo.gov.tr sitesinden / İhale ve ilanlar bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca TMO Kırşehir Şube Müdürlüğünün 0386 252 63 23 nolu telefonundan öğrenilebilir.
4)TMO, 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama yükümleri hariç bu kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
5)İstekliler ihaleye girebilmek için aşağıda belirtilen miktarda geçici teminat vereceklerdir. Üzerine ihale yapılan istekli ile ikinci sıradaki teklif sahibinin geçici teminatları sözleşmenin imzalanmasından sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden hemen sonra imza karşılığında iade edilecektir.
6)İhaleye katılım olmadığı veya yapılamadığı takdirde ihale 27.12.2019 tarihinde, aynı saatte tekrarlanacaktır.
7)Bu ilanda yer almayan hususlarda, şartname ve sözleşme tasarısı esasları geçerlidir.
İHALE EDİLECEK İŞYERİ GRUBU                                         TARİH/SAAT                             GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü ve Bağlı                                 25.12.2019/14:00                           40,000.00 TL
Müdürlüğü ve Bağlı Ajans Amirlikleri
Ajans Amirlikleri ile TMO Aksaray Şube 
(Tümünde Açılacak İşyerleri Dahil)
                                                                                                                                                                                         BASIN NO:347
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku