RESMİ İLAN

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

27 Eylül 2019 07:04
-A

+A


 
            1- İşletmemizin 2019 yılı ekilişlerine ait, 400 ton Balyalı Hububat Buğday Sapı, İdari Şartname esaslarında Açık Artırma Usulü İhale ile partiler halinde satışı yapılacaktır.
2- İhale, 09/10/2019 çarşamba günü saat 14.00’de İşletmemiz Merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun bulunmadığı takdirde,  16/10/2019 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
            3-İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır;   
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
e) Geçici teminat muhammen tutarının %5’i, kat’i teminat ise ihalede oluşan tutarın %10’udur.
f) İhaleye ait geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabına veya T.C. Ziraat bankası Boztepe Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38 iban numaralı hesabımıza veya İşletmemiz Veznesine yatırılıp, alınan makbuzun Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4-İhale ile ilgili muhammen bedel ve teminata ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
            P.
No
CİNSİ-ÇEŞİDİ Bulunduğu Mevki

Miktar

(Kg.)
Muh.Birim
Fiyat (TL/Kg)
Muhammen
Tutarı (TL.)
Geçici
Teminat (%5 TL.)
1 Balyalı Hub.Buğd.Sapı    Tohm.Haz.Tesisinde 130.000 0,30 39.000,00 1.950,00
2 Balyalı Hub.Buğd.Sapı    Tohm.Haz.Tesisinde 130.000 0,30 39.000,00 1.950,00
3 Balyalı Hub.Buğd.Sapı    Tohm.Haz.Tesisinde 140.000 0,30 42.000,00 2.100,00
  GENEL TOPLAM 400.000   120.000,00 6.000,00
 
            5-İşletmemiz Adresi: Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yeni Doğanlı Köyü Mevkii -Boztepe/KIRŞEHİR. Bilgi İçin: Telefonumuz: 0386-515 41 40 (3 hat) Faks: 0386- 515 41 44         
          6-İhaleye ait, İdari Şartname İşletmemizde ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk No: 62 Bakanlıklar/ ANKARA) ile Altınova, Gözlü, Konuklar, Polatlı, Koçaş Tarım İşletmeleri ile İşletmemizde mesai saati içerisinde görüp, temin edilebilir
           7-TİGEM, İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, Yapılan İhale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esasları dahilinde yapılmaktadır. İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
 
                                                  
                                                                        MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                                                                                                               BASIN NO:238
                                                                           
 
 
 
 

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku